Centrul de Agrement Tufești

Date generale proiect Centru de agrement Tufești

 • Nume proiect: Amenajare Centru de Agrement în Comuna Tufești, județul Brăila
 • Valoare proiect: 2,3 milioane lei
 • Suprafață teren: 2115 mp
 • Beneficiar: Primăria Comunei Tufești
 • Antreprenor general: Sport Play Systems
 • Servicii: proiectare, asistență tehnică, execuție
 • Durata execuției: 7 luni

Imagine 1. Centrul de agrement din comuna Tufești, Brăila

 

 

Comuna Tufești se înscrie printre comunele mari ale județului Brăila, cu populație numeroasă, cu un trend de dezvoltare ascendent și multiple posibilități investiționale, atât publice cât și private datorită, existenței infrastructurii de bază, respectiv implementării sistemelor centralizate integrate de apă potabilă canalizare- autorizate sanitar, precum și a unei rețele de infrastructură de drumuri reabilitată/ modernizată în proporție de peste 80%.

Dezvoltarea acestei unități administrativ -teritoriale s-a produs în ultimii ani ca dezvoltare integrată odată cu elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului aferent județului Brăila, luând în calcul premisele sale de accesibilitate. Expansiunea sa este astfel, de factură economică. Excelenta sa poziționare, potențialul pentru energii regenerabile, apropierea de fluviul Dunărea și cumulând cu terenuri agricole mari și de o excelentă calitate, a determinat o politică locală de dezvoltare, susținută și de o importantă componentă de promovare a potențialului și a specificului local.

Comuna Tufești se remarcă printr-un potențial natural și cultural important, a cărui valorificare poate fi realizată doar în condițiile îmbunătățirii infrastructurii rurale existente și a serviciilor de bază. Teritoriul Comunei Tufești se află în proximă vecinătate a fluviului Dunărea, care dispune de un potențial de mare valoare turistică, constituit din luciul de apă, fondul piscicol al apelor, ostroavele și insulele formate de brațele desprinse din Dunăre, fondul forestier asociat, avifauna și fauna terestră, potențialul navigabil al fluviului în scop turistic.

Teritoriul Unitatii Administrativ Teritoriale Tufești deține un potențial natural și turistic de excepție, înca insuficient valorificat.

În acest context, proiectul Amenajare centru de agrement în comuna Tufești propune o intervenție punctuală, orientată pe dezvoltarea unui proiect local de infrastructură în scopul rezolvării nevoilor comunității locale și valorificării oportunităților contextului socio-economic dar și a potențialul local al șpaisului pescăresc brăilean.

Finanțarea acestui program s-a realizat din fondurile Europene Structurale și de Investiții (ESI), respectiv Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM).

Informații tehnice

Din punct de vedere funcțional și financiar, prezentul proiect reprezintă o inițiativă independentă, ce nu afectează în niciun fel evoluția altor acțiuni întreprinse de Comuna Tufești. Demersul a propus rezolvarea nevoilor comunității locale și optimizarea utilizării resurselor disponibile în aria teritorială (zona pescărească cu specific local) prin amenajarea unui centru de agrement în Comuna Tufeși pentru accesul comunității locale dar și a persoanelor care vizitează localitatea, la activități sportiv-recreative și de petrecere a timpului liber – ceea ce constituie un deziderat ce a condus la consolidarea și diversificarea activităților în întreaga comunitate, prin organizarea de evenimente/manifestări sportiv-recreative și de petrecere a timpului liber în cadrul centrului de agrement nou înființat dar și la crearea și menținerea de locuri de muncă. De asemenea, înființarea unui spațiu de agrement la nivel local, are efect dezvoltarea și valorificarea potențialului natural existent, asigurându-se astfel, echilibrul între sistemele socio-economice și potențialul natural, diversificând și eficientizând dezvoltarea zonală, pentru îmbunătățirea calității vieții oamenilor.

În acest context, amenajarea unui centru de agrement în Comuna Tufești, județul Brăila pentru desfășurarea activităților de petrecere a timpului liber, agrement și de recreere, a constituit o prioritate locală dar și o necesitate, această investiție făcând posibilă rezolvarea unor probleme identificate la nivel local:

 • Lipsa de spații de agrement pentru activități sportiv-recreative și de petrecere a timpului liber;
 • Lipsa unei vieți socio-culturale la nivel rural care generează preocupări reduse pentru valorile, atitudinile, comportamentele ce ar trebui împărtășite de către toți membrii colectivității, în Comuna Tufești;
 • Lipsa aproape totală a surselor alternative de finanțare precum și sumele destui de reduse aprobate și alocate de către bugetui local al Comunei Tufești pentru activitățile recreative și de petrecere a timpului liber precum și baza materială necesară desfășurării acestor activități;
 • Existența unui potențial turistic local (mediu, cultura) insuficient valorificat,
 • Necesitatea extinderii suprafețelor de spații verzi în conformitate cu legislația națională,
 • Posibilitatea dezvoltării unor forme variate de turism,
 • Creșterea interesului locuitorilor pentru activitățile de agrement.

Implementarea proiectului însemnă, printre altele: posibilitatea dezvoltării susținerii activităților de orice tip; posibilitatea organizării de manifestări/evenimente care să atragă în special tânăra generație; dezvoltarea unor programe de promovare în favoarea dezvoltării și susținerii tradițiilor locale; protejarea mediului precum și crearea a unui nou loc de muncă și menținerea a 3 locuri de muncă la nivel local.

Servicii oferite contractual:

 • Elaborare documentații de proeictare – faza proiect tehnic, detalii de execuție, caiete de sarcini, documentații tehnice pentru obținerea autorizației de construire și a celei de demolare (P.T., D.E., C.S., DTAC, DTAD);
 • Servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic;
 • Asistență tehnică;
 • Execuție lucrări de construcții inclusiv dotările aferente investiției;

 

Amenajarea Centrului de agrement a presupus:

 • Realizarea de spații de joacă pentru copii, dotate cu complexuri de joacă cu tematică acvatică,
 • Realizarea de alei pietonale
 • Construcția unui teren de joc multisport cu suprafața de joc acoperită cu gazon sintetic, împrejmuit cu gard de plasă astfel: plasă de sârmă oțel zincat până la 3m, cu stâlpi din țeavă de 50 x 100 x 4 cm cu înălțimea de 6 m și poartă de acces de 1,80 x 2,10 m, acoperit cu plasă de poliamidă fixată cu cabluri de oțel de 10 mm;
 • Spații dotate cu mese de șah și table precum și cu mese pentru tenis de masă;
 • Spații verzi pentru plantarea de material săditor;
 • Grupuri sanitare ecologice de tip SMART, inclusiv pentru persoane cu dizabilități;
 • Împrejmuirea imobilului cu ștacheți metalici vopsiți cu vopsea polimerică (nuanțe alb-roșu-albastru) și stâlpi din oțel cu înălțimea de 0,55m pe o lungime de cca 90,90m și ștacheți metalici vopsiți cu vopsea polimerică (nuanțe gri) și stâlpi din oțel cu înălțimea de 2m pe o lungime de cca 46,80 m.

Echipamente instalate

 • Echipament complex tematic far & vapor (x 1 buc.);
 • Centru activități far (x 1 buc.);
 • Balansoar pe arc – figurine cu tematică marină (x 3 buc.);
 • Pergolă 3 x 4 m (x 1 buc.);
 • Complex leagăn dublu (x 1 buc.);
 • Complex leagăn cu tematică marină (x 1 buc.);
 • Carusel (x 1 buc.);
 • Balansoar 2 persoane (x 1 buc.);
 • Masă tenis de masă (x 1 buc.);
 • Mese șah cu table și băncuțe (x 2 buc.);
 • Porți minifotbal (x 2 buc.);
 • Fileu tenis de câmp din poliamidă (x 1 buc.);
 • Consolă baschet sistem mobil (x 1 buc.);
 • Bănci odihnă (x 9 buc.);
 • Bancheta constructivism (x 6 buc.);
 • Elemente decorative – vârf barcă (x 2 buc.);
 • Coșuri de gunoi pentru colectare selectivă (x 10 buc.);
 • Stâlpi iluminat ornamental cu panou fotovoltaic 100 W, lampă LED 20 W, acumulator (x 15 buc.);
 • Cișmea apă potabilă; (x 1 buc.);
 • Toaletă ecologică SMART – procurare și montaj (x 1 buc.);
 • Sistem supraveghere video cu 8 camere (x 1 buc.);
 • Bolarzi beton 600 mm (x 13 buc.).

Imagine 2. Centrul de agrement din comuna Tufești, Brăila, Spațiu joacă

 

 

Imagine 3. Centrul de agrement din comuna Tufești, Brăila, Spațiu joacă

 

 

Imagine 4. Centrul de agrement din comuna Tufești, Brăila, Spațiu joacă

 

 

Imagine 5. Centrul de agrement din comuna Tufești, Brăila, Zona fitness

 

 

 

 

Realizarea Centrului de agrement în Comuna Tufești, spațiu favorabil pentru organizarea activităților sportiv-recreative și de petrecere a timpului liber, contribuie la dezvoltarea ofertei
de activități în zonă, în primul rând datorită dotărilor care permit desfășurarea unor astfel de acțiuni dar și a manifestărilor sportiv-educative ș1 de petrecere a timpului liber care vor fi
organizate în centru.

De asemenea, centrul atrage vizitatori în zonă, copii și tineri în mod special, promovează specificul local prin tematica pescarească a parcului, contribuind astfel la creșterea atractivității
și competitivității zonei și îmbunătăâirea calității vieții oamenilor din zona pescărească a județului Brăila.

 

Descoperă și alte proiecte din județul Brăila: