Skate Park Rozelor, Cluj-Napoca

Legislația europeană în domeniul educației încurajeză practicarea activităților în aer liber atât într-un cadru organizat, cât și ca activitate individuală de petrecere a timpului liber, pentru îmbunătățirea stării fizice și a sănătății populației. Un factor important în împlinirea acestui deziderat îl reprezintă educarea populației în sensul creșterii conștientizării valorii educației fizice ca parte integrantă a unui mod sănătos de viață precum și dezvoltarea unei atitudini pozitive față de activitățile fizice și motivarea practicării sportului la orice vârstă. Pe lângă beneficiile aduse de către sport stării de sănătate, implicațiile practicării activităților fizice se reflectă și în formarea unui profil psihologic echilibrat, cât și dezvoltarea individuală din punct de vedere al interacțiunii sociale în cadrul comunității.

Informații generale proiect

 • Locație: Cluj-Napoca
 • Valoare contract: 3,2 milioane lei
 • Beneficiar: Primăria Municipiului Cluj-Napoca
 • Antreprenor general: Sport Play Systems
 • Proiectare: URBA
 • Suprafață teren: 3100 mp
 • Capacitate utilizatori: 50-100 persoane
 • Servicii: proiectare, asistență tehnică, execuție

 

Obiectivele proiectului

Pornind de la numărul mare de locatari din zonă, a lipsei locurilor pentru practicarea și antrenarea tinerilor iubitori de sporturi extreme, a fost distinsă necesitatea reabilitării și extinderii skatepark-ului Rozelor din incinta Parcului Rozelor, situat în cartierul Plopilor, Cluj-Napoca. Având în vedere importanța practicării activităților fizice ca parte integrantă a unui stil de viață sănătos, necesitatea dezvoltării de noi zone sportive în parcuri se înscrie în politicile de dezvoltare ca un argument viabil în favoarea creșterii accesibilității populației la programele naționale de formare fizică, socială și personală.

Proiectul de extindere pentru Skatepark Rozelor a fost votat în cadrul procesului de bugetare participativă 2018, contractul fiind atribuit către Sport Play Systems. Acesta a urmărit îndeplinirea unor obiective specifice:

 • Stimularea interesului pentru activitățile cu caracter sportiv;
 • Creșterea nivelului de educație, de socializare și a stării de sănătate;
 • Ridicarea standardului de viață al locuitorilor din zonă;
 • Posibilitatea desfășurării activităților în aer liber în corelare cu programele naționale de dezvoltare;
 • Creșterea numărului de copii și tineri care participă la competiții sportiv

Regimul economic

Parcul Rozelor era un spațiu public cu vegetație îmbătrânită, ce trebuia modernizată și întinerită. În acest sens, s-a dorit reabilitarea – extinderea și modernizarea zonei pentru skate park. Parcul Rozelor era un parc cu arbori îmbătrâniți, ramuri uscate, debilitați și înclinați, mobilier urban vechi rampe și bănci deteriorate, care nu mai aveau nicio estetică urbană. De asemenea, în zonă s-a înregistrat un mare deficit de spațiu verde. Investiția în reabilitarea skate park-ului a avut ca scop redarea Parcului Rozelor tineretului practicant de sporturi extreme din Cluj-Napoca, un skate park modern, cu acces rapid din centrul orașului. Prin amenajarea reabilitarea și modernizarea sa, s-a câștigat un spașiu adecvat upgradat la cerințele de competiție olimpică, dat fiind faptul că sportul alternativ a fost introdus în competițiile olimpice internaționale.

Obiectivul de investiții este amplasat în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în zona de agrement.

 Imagine 1. Skate Park Rozelor, Cluj-Napoca, Faza proiectare

 

 

Imagine 2. Skate Park Rozelor, Cluj-Napoca, Faza proiectare

Execuția proiectului

Prin studiu de fezabilitate s-a propus realizarea unei extensii la skate park-ul existent, cu o suprafață cuprinsă între 500 și 1000 mp, cu o geometrie și morfologie ce a fost supusă unui studiu atent de echipa de către proiectare, în vederea deservirii nevoilor utilizatorilor. Extensia a fost prevăzută cu elemente ludice din prefabricate/monolite din beton armat cât și suprafață de rulare din beton armat, astfel garantând durata de viață ridicată, fără să fie necesare reparații majore la echipamente și suprafețe de rulare. Zona nou propusă a fost împărțită în zone de interes clasate pe grade de dificultate.

Soluții adoptate:

 • Decaparea stratului vegetal;
 • Realizarea unui strat suport din balast compactat;
 • Realizarea pardoselii de rulare din beton armat elicopterizat cu quarts, prevăzută cu rosturi de dilatare tăiate ulterior turnării și finisării;

Elementele ludice sunt de două tipuri: elemente prefabricate in beton armat și elemente monolite. Muchiile elementelor de beton din zonele unde acestea se utilizează pentru grind au fost protejate cu profile metalice.

Sistemul constructiv și designul echipamentelor permite utilizatorilor să circule cu ușurință, să poată evita situațiile de blocaj/panică, să prezinte siguranță în utilizare și să constituie o sursă de amuzament și interes. Toate echipamentele au fost amplasate astfel încât grupele de dificultate să fie ușor definite, chiar dacă nu s-a apelat la limitări spațiale.

Lucrările pentru extinderea parcului, respectiv creșterea suprafeței zonei de agrement de la 1050 de mp la 2157 mp, au fost realizate înainte de termen. Astfel, Skatepark-ul Rozelor a devenit un reper important pe harta competițiilor naționale și internaționale de sporturi extreme.

Zone:

În urma finalizării lucrărilor, a fost realizată recepția proiectului, iar noua zonă de agrement cuprinde:

 • Spații verzi pe o suprafață de 730 mp;
 • 30 arbori noi plantați;
 • Sistem modern de iluminat ambiental și general cu LED;
 • Ansamblu interactiv din cuburi;
 • Bănci și mese;
 • Cișmele.

 

Astfel, odată cu lucrările de extindere, skatepark-ul Rozelor are o suprafață de 3.100 metri pătrați, din care 1.050 mp este suprafața skatepark-ului existent, iar 1.007 mp este suprafața care a fost adăugată adăuga odată cu extinderea skate park-ului, alături de 730 mp – suprafața spațiilor verzi amenajate și 296 mp, cea a aleilor.

Efectele principale ale acedtui tip de investiție sunt pe termen lung și constau în principal în sporirea confortului și siguranței utilizatorilor, prin realizarea unei facilități sportive noi care să invite utilizatorii să practice sporturile extreme într-un mediu controlat, amenajat corespunzător. Proiectul Skate Park Rozelor, Cluj-Napoca, răspunde cererilor locuitorilor care manifestă un interes crescut pentru activitățile în aer liber, ceea ce conduce la creșterea nivelului de sănătate a locuitorilor din zonă, este o posibilă opțiune educativă, sănătoasă la petrecerea timpului liber. De asemenea, are ca rezultat creșterea popularitatății diferitelor sporturi printre locuitori, deoarece pot participa ca spectatori la competițiile locale ce sunt organizate constant.